Координациона комисија је међуресорно координационо тело чији је задатак усклађивање и координација рада инспекција и унапређење делотворности инспекцијског надзора путем усклађивања планова инспекцијског надзора и програма обука, унапређења размене информација и стручних и етичких стандарда професије инспектора, мониторинга и евалуације инспекција и инспекцијског надзора. Координациона комисија представља институционални механизам који ће помоћи да се остваре планирани циљеви реформе инспекцијског надзора, обезбеђивања боље заштите јавног интереса, унапређења пословног окружења и унапређења професије инспектора, уз смањење административних трошкова и повећање правне сигурности. Један од начина на који се остварују планирани циљеви је заједнички усклађени рад на сузбијању сиве економије кроз координиране и заједничке инспекцијске надзоре над нерегистрованим субјектима. 

Послови и задаци Координационе комисије

Послови и задаци Координационе комисије, којима се обезбеђује вршење обухватнијег и делотворнијег инспекцијског надзора и избегавање преклапања и непотребног понављања надзора, поред послова утврђених Законом о инспекцијском надзору, јесу:

 1. да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
 2. да објављује на својој интернет страници информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито податке о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;
 3. да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе који је незадовољан радом инспекције у складу са чланом 52. Закона о инспекцијском надзору;
 4. да разматра извештај о раду унутрашње контроле инспекције;
 5. да сарађује са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу на успостављању jeдинствeнoг инфoрмaциoнoг систeмa за вршење инспекцијског надзора.

Чланови

 1. Марија Обрадовић, министарка државне управе и локалне самоуправе;  председница Координационе комисије
 2. Драгана Потпара, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, заменик председника Координационе комисије
 3. Саша Стевановић, државни секретар у Министарству финансија;
 4. Ненад Шаркоћевић, директор – главни управни инспектор, Управни инспекторат, Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 5. Лидија Стојановић, помоћник министра, Сектор тржишне инспекције, Министарство трговине, туризма и телекомуникација;
 6. Јасмина Јовановић, помоћник министра, Сектор за инспекцијске послове, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 7. Дарко Удовичић, помоћник министра за спорт, Министарство омладине и спорта;
 8. Милан Цветков, вршилац дужности помоћника директора Инспектората за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 9. Александар Адамовић, вршилац дужности помоћника министра, Сектор за инспекцијски надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 10. др Горан Стаменковић, вршилац дужности помоћника министра, Сектор за инспекцијске послове, Министарство здравља;
 11. Дејан Фурјановић, вршилац дужности помоћника министра, Сектор за надзор и предострожност у животној средини, Министарство заштите животне средине;
 12. Зоран Павловић, вршилац дужности помоћника министра, Сектор за нафту и гас, Министарство рударства и енергетике;
 13. Драгана Радосављевић, помоћник начелника Управе за превентивну заштиту, Сектор за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова;
 14. Јелена Јашовић, заменик начелника Управе за управљање ризиком, Сектор за ванредне ситуације, Министарство унутрашњих послова;
 15. Зоран Ивановић, начелник Одељења ветеринарске инспекције, Управа за ветерину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 16. Јелица Трнинић Шишовић, начелник Одељења за нормативне, правне и студијско-аналитичке послове, Сектор за привредна друштва и привредне регистре, Министарство привреде;
 17. Дејан Масликовић, руководилац Групе за инспекцијски надзор, Министарство културе и информисања;
 18. Наталија Павловић Шиниковић, виши саветник, Одељење за уређење и координацију система јавне управе, Сектор за јавну управу, Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 19. Југослав Стојиљковић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу