О реформи инспекција

О реформи инспекција
Туристичка инспекција
Инспекција за послове железнице
Инспекција за транспорт опасне робе
Инспекција за друмски саобраћај
Водич за примену споразума о признању прекршаја
Представке - обраћање јавности инспекцијама
Права и обавезе привреде у инспекцијском надзору
Шта је еИнспектор?

Закон о инспекцијском надзору - тренинг за тренере

Тренинг - Уводна реч
Поступак инспекцијског надзора
Мере инспекцијског надзора
Спровођење инспекцијског надзора
Јачање етичких и професионалних стандарда
Процена и управљање ризицима у вршењу инспекцијског надзора
Тренинг - Блажо Недић

Закон о инспекцијском надзору - напредни тренинг

Инспекцијски надзор 1
Инспекцијски надзор 2
Инспекцијски надзор 3
Инспекцијски надзор 4
Инспекцијски надзор 5
Инспекцијски надзор 6
Инспекцијски надзор 7
Инспекцијски надзор 8
Превазилажење препрека у комуникацији

Меке вештине инспектора

Саветодавно-превентивни приступ инспектора - Игра улога БЕП Србија
Најава тренинга и методологија
Медијација и технике решавања спорова
Превенција и управљање сукобима
Професионализација, интегритет, пословна етика
Тимски рад
Вештине доношења одлука
Вештине преговарања
Вештине решавања проблема